Świadectwo Kwalifikacji

Zgodnie z Polskim ustawodawstwem, operator bezzałogowego statku powietrznego (drona) musi posiadać ważne świadectwo kwalifikacji personelu lotniczego. Jest to dokument wydany przez Urząd Lotnictwa Cywilnego, po uprzednim egzaminie teoretycznym oraz praktycznym zakończonym wynikiem pozytywnym.

Dzięki temu osoba zlecająca wykonanie zdjęć / filmów z powietrza ma pewność, że zlecona usługa zostanie wykonana profesjonalnie, oraz co najważniejsze – zgodnie z obowiązującym prawem.
Świadectwo kwalifikacji gwarantuje również posiadanie przez operatora statku powietrznego ważnego ubezpieczenia OC obejmujące wszelkie operacje wykonywane przez operatora. Jest to bardzo ważna informacja dla zleceniodawcy, gdyż gwarantuje ochronę mienia podczas wykonywania czynności.

Operator posiadający świadectwo kwalifikacji posiada również przeszkolenie z zakresu bezpieczeństwa oraz udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej.

Przy wyborze firmy / osoby wykonującej zadane zlecenie warto więc zwrócić szczególną uwagę, czy podmiot wykonujący zlecenie posiada odpowiednie kwalifikacje.